منوهای نصب در پنل مدیریت

ساده آموز

فهرست ژورنال یاب های داخلی و خارجی

 

⚪️ ژورنال یاب های داخلی:

۱٫  سیویلیکا

🌐 http://www.civilica.com/journals.html

۲٫  شریف‌یار

🌐 http://paper.sharifyar.com/advanced-search/

۳٫  مگیران

🌐 http://www.magiran.com/searchm.asp

۴٫  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

🌐 http://isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

⚪️ ژورنال یاب های خارجی:

۱٫  Cofactor
🌐 http://cofactorscience.com/journal-selector

۲٫  Committee on Publication Ethics: COPE
🌐 http://goo.gl/cHmnMV

۳٫  Directory of Open Access Journals: DOAJ
🌐 https://goo.gl/9uAcHC

۴٫  Edanz
🌐 https://www.edanzediting.com/journal-selector

۵٫  Eigen Factor
🌐 http://goo.gl/vVlMgp

۶٫  Elsevier Journal Finder
🌐 http://journalfinder.elsevier.com

۷٫  Find My Journal
🌐 https://app.findmyjournal.com

۸٫  ISI Web of Knowledge Journal Citation Reports
🌐 http://goo.gl/t1r28v

۹٫  Journal Metrics
🌐 http://www.journalmetrics.com/display2.php

۱۰٫  Journal Quality List
🌐 http://www.harzing.com/resources/journal-quality-list

۱۱٫  Journal Seek
🌐 http://journalseek.net

۱۲٫  MIAR
🌐 http://miar.ub.edu/avanzada

۱۳٫  NCBI
🌐 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/advanced

۱۴٫  ResearchGate Publication Search
🌐 https://goo.gl/FG6jTR

۱۵٫  Sherpa/Fact
🌐 http://www.sherpa.ac.uk/fact

۱۶٫  SJFinder
🌐 http://www.sjfinder.com/journals/home

۱۷٫  SJR
🌐 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

۱۸٫  Springer
🌐 http://www.springer.com/gp/products/journals

۱۹٫  Thomson Reuters Journal Search
🌐 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER

0 پاسخ در "فهرست ژورنال یاب های داخلی و خارجی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق برای سایت ساده آموز محفوظ است.
در تلگرام منتظر شما هستیم :)
عضویت در کانال تلگرام ساده آموز
X