بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت از یک تلفن هوشمند اندروید استفاده می کند